Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Açık Rıza Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz DMR GIDA PAZARLAMA VE TİCARET Anonim Şirketi olarak çalışan adayımız olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

ŞİRKETİNİZ bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında ŞİRKETİNİZ ile paylaştığım kimlik verilerim, sağlık verilerim, sendika/dernek/vakıf üyeliklerim gibi özel nitelikli olan kişisel verilerimin, ŞİRKETİNİZ bünyesindeki açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması, işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesi amaçlarıyla ŞİRKETİNİZ tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum. ŞİRKETİNİZ tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.
          

   
KABUL EDİYORUM KABUL ETMİYORUM
                                                                                              

 

Ad Soyad:
Tarih:

Çalışan Adayı Açık Rıza Beyanı İndirmek İçin Tıklayınız