Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz DMR GIDA PAZARLAMA VE TİCARET Anonim Şirketi olarak çalışanımız olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:
ŞİRKET ile paylaştığım kimlik verilerim, sağlık verilerim, sendika/dernek/vakıf üyeliklerim gibi özel nitelikli olan kişisel verilerimin, ŞİRKET ile aramdaki iş sözleşmesi kapsamında “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Çalışanları Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaç ve şekillerde ŞİRKET tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum. ŞİRKET tarafından ““Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Çalışanları Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

   
KABUL EDİYORUM KABUL ETMİYORUM
                                                                                              

 

Ad Soyad:
Tarih:

Çalışan Açık Rıza Beyanı İndirmek İçin Tıklayınız